Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB
Aktualności


Obrót wyrobami medycznymi w Unii Euroazjatyckiej.

Zostało zawarte porozumienie dotyczące przepisów i zasad obrotem wyrobów medycznych  w ramach powstającej Unii Euroazjatyckiej.

W ramach powstającej Unii Euroazjatyckiej przewidziano powstanie ogólnego rynku  dla wyrobów medycznych. Działanie to ma na celu podniesienie  konkurencyjności produkowanych  wyrobów medycznych, usunięcie ograniczeń i barier we wzajemnym handlu między Białorusią, Kazachstanem, Rosyjską Federacją.

Porozumienie o jedynych zasadach i przepisach obrotu  wyrobami medycznymi  nabierze mocy prawnej  1 stycznia 2016 roku.

Świadectwa Rejestracyjne  wyrobów medycznych, wydane  przez Roszdrawnadzor  do wstąpienia Porozumienia w siłę,  będą działać na terytorium Rosyjskiej Federacji do zakończenia terminu ich ważności,  jednak nie dłużej jak do 31 grudnia 2021 roku.

Wydawane nowe Świadectwa Rejestracyjne  będą obowiązywać na całym obszarze Unii Euroazjatyckiej.

W ramach porozumienia dotyczącego rejestracji wyrobów medycznych na terytorium Unii Euroazjatyckiej zostanie wprowadzony oficjalny rejestr  dla wyrobów medycznych.
Dla markowania zarejestrowanych wyrobów zostanie opracowany specjalny znak.  Znak EAC nie będzie miał zastosowania w przypadku wyrobów medycznych.

 

Regulamin Techniczny Unii Celnej dotyczący wyrobów budowlanych.

Opracowano Regulamin Techniczny Unii Celnej dotyczący wyrobów budowlanych, budowli oraz budynków.
Regulamin będzie określał ogólne wymogi w zakresie budynków, budowli i  wyrobów wykorzystywanych do prac budowlanych. Regulamin techniczny będzie określał wymagania  dotyczące energoefektywności budynków, trwałości wyrobów budowlanych. W kwestii odporności na czynniki atmosferyczne w tym odporności na wstrząsy sejsmiczne to regulamin nie narzuca jednakowych wymogów dla wszystkich członków, w tym przypadku stawiane wymogi są określane przez każdego członka sojuszu indywidualnie zależnie od strefy klimatycznej i geograficznej.
Jednolite kryteria w stosunku do wyrobów budowlanych, budynków i budowli    narzucone regulaminem technicznym dla wszystkich członków sojuszu celnego 
będą podlegać wymogom:
1. Bezpieczeństwa mechanicznego
2. Bezpieczeństwa pożarowego
3. Higieny, ochrony zdrowia człowieka, ochrony środowiska
4. Bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania
5. Oszczędności energii i izolacja cieplna
6. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
Podejście do branży budowlanej w Unii Celnej zostało oparte na doświadczeniach zastosowanych w krajach Unii Europejskiej.
Regulamin Techniczny Unii Celnej dla wyrobów budowlanych ma zostać przyjęty do końca 2014 roku.

 

 

ZATWIERDZONO FEDERALNY REJESTR WYDAWANYCH CERTYFIKATÓW ORAZ DEKLARACJI GOST R.

Dnia 4 września 2014 roku Decyzją Rządu Federacji Rosyjskiej zakończono omawianie trzech projektów ustaw dotyczących potwierdzenia zgodności produkcji w oparciu o narodowy system GOST R. 
Omówione projekty dotyczące zarówno certyfikatów oraz deklaracji  w systemie GOST R dotyczyły:
1. Zasad wydawania blankietów certyfikatów zgodności  na produkcję włączoną  w jedyny wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji.
2. Zatwierdzenia  rejestru  wydawanych certyfikatów zgodności  dla produkcji włączonej w jedyny wykaz produkcji podlegającej certyfikacji.
3. Zatwierdzenie jednakowych zasad dotyczących wydawania deklaracji oraz obowiązku zgłaszania ich do państwowego rejestru.
Proponowaną datą wprowadzenia w życie w/w zmian dotyczących certyfikatów i deklaracji w narodowym systemie GOST R określono na 22 grudnia 2014r.

Powyższe zmiany mają na celu między innymi uporządkowanie oraz pełną kontrolę nad wydawaniem dokumentów potwierdzających zgodność z narodowym systemem GOST R  oraz  sprawniejszą weryfikację tych dokumentów podczas kontroli granicznej  i  kontroli przeprowadzanych  przez Inspekcję Handlową Federacji Rosyjskiej.

 

Zmiana obowiązujących stawek  celnych na Ukrainie.


W związku z nowelizacją prawa „O taryfie celnej Ukrainy”   z dniem 1 stycznia 2014r. zaczną obowiązywać nowe stawki celne na towary importowane na Ukrainę. 
Zmiana wynika ze zobowiązań Ukrainy wobec Światowej Organizacji Handlu.
Stawki celne będą naliczane w oparciu o obowiązującą Ukraińską Klasyfikacją Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej – UKTZED.

 

Zmiana w wydawaniu Zezwoleń ROSTECHNADZOR


Wobec wniesionych zmian w artykuł 7 FR z dnia 21 lipca 1997 Nr 116- FR „O bezpieczeństwie przemysłowym niebezpiecznych obiektów przemysłowych” z dniem 1 stycznia 2014 roku, dla urządzeń technicznych stosowanych na niebezpiecznych obiektach przemysłowych podlegających ocenie zgodności w oparciu o obowiązujący Regulamin Technicznym FR nie będą wydawane Zezwolenia ROSTECHNADZOR. Dla urządzeń podlegających ocenie zgodności w oparciu o obowiązujący Regulamin Technicznym FR przewidziane jest wystawianie Ekspertyzy Bezpieczeństwa Technicznego/ Ekspertyzy Technicznej. Wydanie Ekspertyzy Technicznego Bezpieczeństwa/ Ekspertyzy Technicznej poprzedzać będzie obowiązkowo ocena zgodności w oparciu o federalne normy i przepisy.

 

 

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 12

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012