Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikacja w Unii Celnej

 

 

W związku z powstaniem Unii Celnej w 2010r., którą w chwili obecnej tworzą trzy kraje członkowskie: Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan, zaszła potrzeba  stworzenia wspólnych procedur w zakresie certyfikacji mającej na celu potwierdzenie zgodności produkcji z zatwierdzonymi standardami i normami. Normy i standardy dla Unii Celnej zatwierdza specjalnie powołany w tym celu organ unijny  Komisja Unii Celnej. Pierwszym wspólnym dokumentem, który zaczął obowiązywać  na terytorium Unii Celnej jest Świadectwo Rejestracji Państwowej – dokument, którego zadaniem jest potwierdzenie zgodności z normami sanitarnymi Unii Celnej. Następnym krokiem było opracowanie wspólnych wymogów w zakresie potwierdzenia zgodności oraz bezpieczeństwa dla pozostałej produkcji, która zgodnie  ze światowymi standardami wymaga otrzymania stosownych certyfikatów przed wprowadzeniem na rynek, w tym celu Komisja Unii Celnej wydała Decyzję Nr 563 z dnia 02.03.2011r. Na podstawie w/w decyzji został zatwierdzony wzór certyfikatu ( Certyfikat Zgodności Unii Celnej - Сертификат Таможенного Cоюза), który obowiązuje na całym obszarze Unii Celnej.

Komisja Unii Celnej  w dniu28.01.2011r. decyzją Nr 527    po raz pierwszy  zatwierdziła rejestr akredytowanych laboratoriów oraz organów  upoważnionych do przeprowadzenia badań i wydawania Certyfikatu Zgodności Unii Celnej. Obecnie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem w życie Regulaminów Technicznych Unii Celnej na podstawie, których będą wydawane nowe certyfikaty zgodności oraz deklaracje zgodności.  O zachodzących zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem działu aktualności.

 

W sprawach związanych z uzyskaniem certyfikatów upoważniających do wwozu i handlu na obszarze Unii Celnej zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

 

 

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012