Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

 

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE REGULAMINU TECHNICZNEGO FR

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – jest to oficjalny dokument potwierdzający  zgodność  z zasadami bezpieczeństwa pożarowego Federacji Rosyjskiej. Dokument jest wydawany na podstawie przeprowadzonych badań (prób ogniowych), które mają na celu wykazać zgodność badanego przedmiotu z normami zawartymi w regulaminie technicznym  bezpieczeństwa pożarowego FR.

Do wykonania badań i wystawienia Certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego ma prawo tylko jednostka certyfikująca  posiadające stosowne akredytacje.

W zakresie bezpieczeństwa pożarowego Federacji Rosyjskiej zostały przyjęte następujące formy oceny zgodności:

1. Obowiązkowa

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

Deklaracja Bezpieczeństwa Pożarowego

2. Dobrowolna

CERTYFIKAT POZAROWY DOBROWOLNY

Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego

Wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej Certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zamieszczony został w rozporządzeniu nr 241 z dnia 17.03.2009r (uaktualnienie z 17.03.2010r.

nr 140). Rozporządzenie obowiązuje od dnia 01.05.2009r. Dla produktów zamieszczonych w/w rozporządzeniu Certyfikat zgodności (Certyfikat przeciwpożarowy) wystawiany w oparciu o wymogi regulaminu technicznego w zakresie  bezpieczeństwa pożarowego FR jest dokumentem obowiązkowo wymaganym przy kontroli celnej  przez rosyjskie służby celne.

 

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012