Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UKRAINY UKRSEPRO

Certyfikat zgodności Ukrainy  UkrSepro –  urzędowy  dokument wydawany przez upoważnioną/notyfikowaną jednostkę certyfikującą posiadającą stosowne akredytacje  w  narodowym systemie certyfikacji  Ukrainy UkrSepro.  W zależności od schematu certyfikacji oraz rodzaju produkcji Certyfikat zgodności Ukrainy wystawiany jest na podstawie badań laboratoryjnych oraz/lub  analizie dokumentacji.

Rolą Certyfikatu  zgodności Ukrainy  wystawionego w Systemie  UkrSepro  jest potwierdzenie zgodności produktu z przyjętymi normami ukraińskimi w zakresie jakości i bezpieczeństwa produkcji.

W przypadku ukraińskiego systemu certyfikacyjnego UkrSepro  rozróżnia się dwie formy certyfikacji . Pierwszą formą , która ma podstawowe znaczenie jest forma obowiązkowej certyfikacji. Pod obowiązkową certyfikację podlegają wszystkie produkty ujęte w obowiązującym spisie produktów , dla których zostały uchwalone regulaminy  techniczne Ukrainy.  Regulaminy techniczne Ukrainy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012r. Wstąpienie w życie  regulaminów technicznych Ukrainy spowodowało, że na niektóre rodzaje produkcji, a w tym w szczególności  produkcji  elektrycznej oprócz samych certyfikatów zgodności UkrSepro wymagane jest również uzyskanie deklaracji zgodności UkrSepro. Dopiero komplet dokumentów pozwala eksporterom  na przejście wszystkich procedur związanych z  dostawą swoich produktów na terytorium Ukrainy.

Drugą formą certyfikacji jest dobrowolna certyfikacja, która jest realizowana tylko i wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego uzyskaniem tego rodzaju dokumentu. Certyfikat w Systemie UkrSepro  wystawiony w dobrowolnej formie nie jest obowiązkowym dokumentem wymaganym przy wwozie na terytorium Ukrainy.  Procedura uzyskania dobrowolnego certyfikatu UkrSepro niczym nie odbiega od formy obowiązkowej. Uzyskanie dobrowolnego certyfikatu zgodności UkrSeporo zależy tylko i wyłącznie  od  dobrej woli eksportera. Należy jednak zwrócić uwagę, że niejednokrotnie na towary importowane ukraińscy  kontrahenci mogą wymagać również dobrowolnego certyfikatu zgodności UkrSepro.

Do przeprowadzenia procesu certyfikacji niezbędne jest złożenie kompletu dokumentacji przygotowanej w odpowiedniej formie, która w zależności od rodzaju produkcji oraz schematu certyfikacji może się różnić. Poniżej zamieszczamy przykładowy   komplet dokumentów wymaganych dla uzyskania certyfikatu zgodności Ukrsepro , zarówno dla obowiązkowej jak i dobrowolnej formy.

1. Dokumenty, na podstawie których realizowany jest proces produkcyjny (Normy, Aprobaty techniczne)

2. Opis techniczny produktu

3. Instrukcja montażu i eksploatacji/ instrukcja zastosowania

4. Paszport produktu

5. Katalog produkcji, folder reklamowy

6. Świadectwo rejestracji znaku handlowego

7. Narodowe certyfikaty jakości, pochodzenia itp.

8. Certyfikaty systemu jakości ISO 9001, ISO 14001, CHASSP

 

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu  w celu omówienia szczegółów.

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012