Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Deklaracja Zgodnoeści GOST RDeklaracja zgodności GOST R

 

Deklaracja Zgodności GOST R – to obowiązkowy dokument potwierdzający bezpieczeństwo oraz jakość produktu. Za pośrednictwem deklaracji wytwórca lub dostawca poświadcza, że wytwarzana lub dostarczana przez nich produkcja odpowiada żądaniom państwowych norm(GOST), przewidzianych dla deklarowanej produkcji. Deklarację zgodności mają prawo wystawić tylko rosyjscy producenci i dostawcy lub zarejestrowani w Federacji Rosyjskiej w charakterze osób prawnych przedstawiciele zagranicznych producentów. Deklarację wypisuje się w ustalonej formie, którą określa zatwierdzony państwowy standard FR. Deklaracja jest wystawiana tylko na produkcję zawartą w Decyzji Rządu FR NR 982 „O produkcji, podlegającej obowiązkowemu deklarowaniu zgodności”. Decyzja Rządu FR NR 982 obowiązuje od 1 grudnia 2009 roku.

Na podstawie dokumentu „O produkcji, podlegającej obowiązkowemu deklarowaniu zgodności” wszystkim produktom w nim zawartym został przyporządkowany odpowiedni numer z rosyjskiego klasyfikatora kodów OKP. Wystawienie deklaracji obowiązkowo poprzedzone jest przeprowadzeniem badań laboratoryjnych w jednostce badawczej posiadającej odpowiednie akredytacje nadane przez Federalną Służbę ds. Akredytacji FR. Pozytywny wynik badań zezwala na wystawienie deklaracji, którą obowiązkowo należy zarejestrować w odpowiednim organie certyfikującym. Dopiero poprawnie zarejestrowana deklaracja jest pełnoprawnym dokumentem dopuszczającym do wwozu produktów na terytorium FR w przypadku produkcji importowanej. Deklaracja Zgodności GOST R jest wydawana na okres od 1 roku do 3 lat oraz dla określonej partii towaru. Podstawową różnicą między Certyfikatem zgodności GOST R i Deklaracją zgodności GOST R polega na odpowiedzialności. W przypadku certyfikatu pełna odpowiedzialność spoczywa na organie, w przypadku deklaracji pełna odpowiedzialność spoczywa na wystawcy deklaracji.

Deklaracja zgodności GOST-R nie może być wystawiona na producenta zagranicznego.

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012