Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu technicznegoDeklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NA PODSTAWIE REGULAMINU TECHNICZNEGO - to dokument potwierdzający zgodność produkcji z ustalonymi wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa zawartymi w regulaminach technicznych FR. Wystawienie deklaracji obowiązkowo poprzedzone jest przeprowadzeniem badań laboratoryjnych w jednostce badawczej posiadającej odpowiednie akredytacje nadane przez Federalną Służbę ds. Akredytacji FR. Pozytywny wynik badań zezwala na wystawienie deklaracji. Deklarację Zgodności może wystawić tylko producent krajowy dla produktów pochodzących z poza obszaru FR, a objętych deklarowaniem, Deklarację Zgodności wystawia importer. W obu przypadkach Deklaracja Zgodności musi zostać zarejestrowana przez odpowiedni organ certyfikujący FR. Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat Zgodności posiadają jednakową siłę prawną i obowiązkowo są wymagane przy wwozie towaru na terytorium FR. Obowiązek uzyskania deklaracji zgodności wynika z ustawy „O regulowaniu technicznym”. Jeżeli określony rodzaj towaru jest zamieszczony w stosownym regulaminie lub jego załączniku to obowiązkowo podlega deklarowaniu. Termin ważności, na jaki może być wystawiona deklaracja zależy od rodzaju produktu i regulaminu technicznego, pod jaki w danym momencie podlega deklarowany produkt. W niektórych przypadkach deklaracja może być wystawiona na 1 rok lub maksymalnie na okres 5 lat.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012