Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza bezpieczeństwa przemysłowego/ Ekspertyza techniczna w Rosji –   jest to oficjalny dokument wydawany przez upoważnionych ekspertów posiadających licencję wydaną przez   Rostiechnadzor  - Federalną służbę do spraw nadzoru ekologicznego, technologicznego i atomowego   ( odpowiednik polskiego  Urzędu Dozoru Technicznego). Ekspertyza bezpieczeństwa przemysłowego wydawana w Rosji ma na celu wykazanie, czy  urządzenie lub system urządzeń  technicznych spełnia wymagania bezpieczeństwa technicznego zawarte w  Art. 1 Federalnego prawa Nr 116 – FZ  z dnia 21 lipca 1997r.”O bezpieczeństwie przemysłowym niebezpiecznych obiektów przemysłowych”.

Ekspertyza bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem obowiązkowym i może zostać przeprowadzona oraz wydana tylko  przez organy/instytucje Federacji Rosyjskiej posiadające aktualne akredytacje/licencje Federalnej służby do spraw nadzoru ekologicznego, technicznego i atomowego – Rostiechnadzor.

Ocenie zgodności w zakresie ekspertyzy bezpieczeństwa przemysłowego podlegają różnego rodzaju agregaty, zawory ciśnieniowe, kompleksy technologiczne, część przyrządów i aparatów pomiarowych. W zakresie oceny ekspertyzy bezpieczeństwa przemysłowego FR podlega również nadzór nad stanem technicznym urządzeń pracujących już w niebezpiecznych obiektach przemysłowych.

W celu uzyskania ekspertyzy bezpieczeństwa przemysłowego należy złożyć pakiet odpowiednio w tym celu przygotowanych dokumentów, takich jak:

1. Opis techniczny urządzenia/instalacji

2. Paszport wyrobu

3. Instrukcja obsługi-montażu

4. Protokół przyjęcia urządzenia do eksploatacji

5. Komplet rysunków technicznych

6. Protokoły z badań zakładowych

7. Certyfikaty zgodności

8. Dane projektowe ustalające warunki pracy urządzenia technicznego oraz jego warunki kontroli.

9. Dane potwierdzające terminy eksploatacji, okresowość przeprowadzania ekspertyzy bezpieczeństwa przemysłowego oraz metodykę oceny stanu technicznego urządzenia.

W najbliższym czasie należy spodziewać się powołania państwowego rejestru wydawanych ekspertyz technicznych, nad którym pieczę będzie sprawował Rostiechnadzor.

W sprawie uzyskania dokumentu zapraszamy do kontaktu  w celu omówienia szczegółów.

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012