Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

"БЮРО КБ"

Logo Biuro KB - Certyfikaty na rynek rosyjski

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Ruskij Бюро КБ Polska wersja językowa Biuro KB Ukraińska wersja językowa Biuro KB

Świadectwo Rejestracji PaństwowejŚwiadectwo Rejestracji Państwowej

 

ŚWIADECTWO REJESTRACJI PAŃSTWOWEJ – jest to oficjalny dokument potwierdzający zgodność wyrobu z normami sanitarno -epidemiologicznymi Unii Celnej ( Federacja Rosyjska, Białoruś, Kazachstan).

W związku z wejściem w życie Porozumienia Unii Celnej z dniem 1 lipca 2010 r. zaprzestano wystawiania Świadectw sanitarno-epidemiologicznych, które zostały zastąpione Świadectwem Rejestracji Państwowej. Wszystkie Świadectwa sanitarno-epidemiologiczne „Atesty higieniczne Rosji” straciły swoją ważność w dniu 01.01.2012r.

Organem odpowiedzialnym na terytorium FR za Państwową Rejestrację jest Federalna Służba Nadzoru w sferze ochrony praw konsumentów i bezpieczeństwa człowieka – Rospotrebnadzor. Świadectwo Rejestracji Państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wystawiane bezterminowo na pojedynczy produkt. Wystawienie Świadectwa Rejestracji Państwowej obowiązkowo poprzedzone jest przeprowadzeniem procedury rejestracyjnej, która składa się z trzech etapów:

I. Przeprowadzeniem badań na próbkach dostarczonych do akredytowanego laboratorium. Badania przeprowadza się na zgodność z obowiązującymi normami sanitarnymi Unii Celnej. Zgodność z normami potwierdza się protokołami z przeprowadzonych badań.

II. Na podstawie pozytywnie przeprowadzonych badań, analizy technicznej oraz analizy dokumentacji wystawiona jest Ekspertyza higieniczna.

III. Wpisanie produktu do Federalnego Rejestru i wystawienie Świadectwa Rejestracji Państwowej - link do rejestru

 

Wystawienie Świadectwa Rejestracji Państwowej jest związane z opłatą skarbową za blankiet Świadectwa w wysokości 3000 rubli.

 

Termin realizacji Świadectwa Rejestracji Państwowej wynosi do 30 dni.

Całkowity koszt procedury zakończonej wystawieniem Świadectwa Rejestracji Państwowej zależy od rodzaju produkcji oraz przeprowadzenia wymaganych badań na dostarczonych próbkach.

 

W niektórych przypadkach, dla ściśle określonego asortymentu prawo do wydania Świadectwa Rejestracji Państwowej mają tylko nieliczne jednostki posiadające stosowne akredytacje upoważniające je do wystawienia Świadectwa Rejestracji  dla tego typu produktu.

Świadectwo Rejestracji Państwowej jest dokumentem obowiązkowo wymaganym przez odpowiednie służby celne do wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej i całego obszaru Unii Celnej.

Pełen wykaz produkcji podlegający obowiązkowi uzyskania Świadectwa Rejestracji Państwowej został zawarty w dokumencie :„Jedyny wykaz towarów objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym, podlegających kontroli na granicy celnej i obszarze unii celnej”. Na podstawie Decyzji  Komisji Unii Celnej nr 299 z 28.05.2010r. wszystkie towary zostały podzielone na trzy grupy:

I. Towary i produkcja podlegająca nadzorowi sanitarno epidemiologicznemu

II. Towary i produkty podlegające obowiązkowo rejestracji państwowej

III. Towary i produkty, które nie podlegają obowiązkowi rejestracji państwowej poza tymi, które na podstawie przydzielonych im kodów TNWED Unii Celnej są zobligowane do uzyskania rejestracji państwowej.

 

Dla asortymentu, który nie został ujęty w/w wykazie,  w celu wykazania jego zgodności z powszechnie obowiązującymi  normami sanitarno –epidemiologicznymi wystawiana jest Ekspertyza higieniczna Federacji Rosyjskiej.

LISTA PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH REJESTRACJI PAŃSTWOWEJ

W sprawie uzyskania Świadectwa Rejestracji Państwowej  zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu omówienia szczegółów.

 

 

 

 

 

CERTYFIKACJA W ROSJI

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

CERTYFIKACJA W UKRAINIE


Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button

NASI PARTNERZY

Gazeta Petersburska

 

Polskij - СТАНИСЛАВ КАРПЕНОК - Переводчик - tłumaczenia

ООО «БЮРО КБ»
191040, г. Санкт-Петербург, Коломенская, д. 11, лит.Г, пом. 10 - Н
тел. +7(812) 764-38-94 факс +7(812) 764-38-94

CERTYFIKACJA W ROSJI

Certyfikat zgodności GOST R (obowiązkowy)
Certyfikat GOST R (certyfikacja dobrowolna)
Certyfikat zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego
Deklaracja zgodności GOST R
Deklaracja zgodności na podstawie regulaminu (Reglament) technicznego
Certyfikat Metrologii
Zezwolenie Rostechnadzor
Ekspertyza higieniczna
Certyfikat zgodności EX w systemie GOST R dla przestrzeni zagrożonych wybuchem
Ekspertyza Techniczna

CERTYFIKACJA W UNII CELNEJ

Certyfikat zgodności Unii Celnej
Świadectwo Rejestracji Państwowej
Deklaracja Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej
Certyfikat Zgodności na podstawie regulaminu technicznego Unii Celnej

CERTYFIKACJA W UKRAINIE

Certyfikat Higieniczny Ukrainy
Certyfikat zgodności Ukrainy UKRSEPRO
Deklaracja Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
Certyfikat Zgodności Ukrainy na podstawie regulaminu technicznego
© by KORNET 2012